Vásárlási feltételek

A tájékoztatás célja:

8. § A tájékoztatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a fogyasztó rendelkezzen (A teljes törvény szövege)

a) az áru- és szolgáltatás választás megkönnyítéséhez, továbbá az áru és a szolgáltatás használatához, az áru fenntartásához szükséges megfelelő ismeretekkel az áru és a szolgáltatás alapvető tulajdonságairól, jellegzetességeiről, az áru és a szolgáltatás minőségéről, áráról, díjáról, valamint az áru használatára vonatkozó utasításokról és használatával járó veszélyekről,

b) a jogai érvényesítéséhez szükséges alapvető ismeretekkel.

Igyekezni fogunk az alábbiakban megfelelni ezeknek a pontoknak, és a mellékletben elérhetővé tesszük az önök számára az ide vonatkozó jogszabályokat, melyeken keresztül megvalósul a jogaik érvényesítéséhez szükséges alapvető ismeretekről szóló tájékoztatás.

Szavatosság

Szavatosság: Az eladónak (szerződésbeli vagy törvényes) felelőssége az eladott tárgy természeti vagy jogi szempontból hibátlan voltáért. (Magyar értelmező kéziszótár)

Szavatossági idő: Ameddig a szavatosság érvényes. Termékeinknél egyedileg és a gyártás idejétől függően is változó. ami a dobozon, vagy a csomagoláson olvasható, de nem kevesebb mit 3 hónap a szállítás időpontjától.

Mit is jelent ez?

Szavatossággal arra vállalunk felelősséget, hogy az eladáskor hibátlan terméket kapott tőlünk, tehát nincs olyan rejtett hibája, amely csak később fog kiderülni és az ismertetett tulajdonságait a szavatossági időn belül megtartja.

Reklamációval kapcsolatban felhívhat minket a kapcsolat oldalon található ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy jelezheti problémáját a megadott emailcímen, vagy címünkre elküldött postai levélben.

Az érdekérvényesítésben segíthet a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (www.fvf.hu) illetve az Országos Fogyasztóvédelmi Felügyelet (www.ofe.hu)

Cégünk az 1959. évi IV. törvény A szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályai alapján jár el:

Jogérvényesítés

Amennyiben a fogyasztási cikk minősége nem megfelelő, úgy Ön a szavatossági illetőleg jótállási szabályok alapján érvényesítheti igényét. A szavatosság szabályait a Ptk 1959. évi IV. törvény 305-311/A §-a, tartalmazza. Igyekszünk ennek lehetőségeiről az alábbiakban a leg korrektebbül tájékoztatni Önt.

A forgalmazó megkeresése, a panasz rögzítése

Amennyiben a vásárlást követően a termékünkre a terméken feltüntetett szavatossági idő még nem telt le, de a termék minőségileg nem megfelelő, keressen meg minket bármelyik elérhetőségünkön, vagy személyesen székhelyünkön a panaszával. Továbbá a jogszabály értelmében lehetõsége van a arra is, hogy választása alapján, a jótállási jegyen feltüntetett szakszervizt keresi meg jótállási igényeinek érvényesítése végett. (ez utóbbi kitétel a különféle mérőmüszereink esetén értelmezhető)

A kifogás érvényesítéséhez szükséges az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számla, blokk), és maga a termék is. Postai csomagként feladja címünkre a visszaküldeni szánt terméket a vásárlási számla másolatával, vagy behozza személyesen: Vitaking Kft. 8200 Veszprém, Lőszergyári u. 5. Kérjük a csomagot ne értéknyilvánítással adja fel, NE küldje vissza portós vagy utánvéttel terhelt csomagban, mert ezeket NEM áll módunkban átvenni. Amennyiben telefonon történt egyeztetés során a vásárlást be tudjuk azonosítani, akkor elég a terméket bizonylat, számla, blokk nélkül elküldeni részünkre.

Nem kérhetjük azonban, hogy a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket hozza vissza. Ezeket az üzemeltetés helyén kell megjavítanunk. (mivel nem, tartós fogyasztási cikkek a termékeink, ezért a jogszabálynak ezen része a táplálék-kiegészítőkre nem értelmezhető).

A fogyasztói kifogásáról jegyzõkönyvet veszünk fel, amelynek tartalmazni a kell 1. a fogyasztó nevét, címét, 2. a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát, 3. a vásárlás idõpontját, 4. a hiba bejelentésének idõpontját, 5. a hiba leírását, 6. a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt, 7. a kifogás rendezésének módját (ha ez eltér a fogyasztó igényétõl, ezt meg is kell indokolni).

Önnek meg kell kapnia a jegyzõkönyv másolatát, mert egyrészt ezen ellenõrizheti a panasz felvételét, másrészt könnyebb a kifogás bejelentésének igazolása. Ha a – jogszabályi kötelezettségének ellenére – nem akarnánk jegyzõkönyvet felvenni, a vásárlók könyvébe tehet bejegyzést, és ezzel a fogyasztóvédelmi felügyelõséghez fordulhat. Amennyiben nem tudnánk az igényének teljesíthetõségérõl nyilatkozni, a jogszabály alapján három munkanapon belül kötelesek vagyunk értesíteni, álláspontunkról értesíteni.

Kit terhel a bizonyítás?

A szavatosság esetében vásárlást követõ 6 hónapon belül felismert hiba esetén amennyiben a szavatossági idő ettől nem kevesebb, úgy kell tekinteni, hogy a hiba már a teljesítés (vásárlás) idõpontjában megvolt, kivéve, ha a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ezért a hat hónapon belüli, vagy a szavatossági időn belüli hiba esetén a nekünk kell bizonyítani, hogy a vásárláskor még nem volt hibás a termék. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amennyiben nem fogadjuk el a vásárló panaszát, elutasítjuk az igényét, úgy a vásárló által – esetlegesen – indított bírósági eljárásban a nekünk kell bizonyítania igazunkat. Fontos tudni, hogy a hiba felfedezésétõl számított két hónapon belül közölt kifogást kellõ idõben közöltnek kell tekintenünk. Ha a vásárlástól már hónap már eltelt, a fogyasztónak kell bizonyítania azt, hogy a hiba már a vásárlás idõpontjában is fennállt. A bizonyítást a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség vagy más akkreditált intézmény által kiadott szakvéleménnyel teheti meg. A szakvélemény költségét (vizsgálati díj, a termék elküldésének postai költsége, stb.) ebben az esetben a fogyasztó viseli, és a kereskedõt csak bírósági döntés kötelezheti ennek megtérítésére. A jótállási idõ keretében felmerült hibák esetében érvényesített fogyasztói igények során, úgy kell tekinteni a jótállás teljes idõtartama alatt, hogy a hiba már a vásárlás idõpontjában is fennállt Fontos tudni, hogy a szakvélemény alapján nem vagyunk kötelesek teljesíteni a vásárló kérését, akkor sem, ha az a fogyasztó állítását igazolja. Azonban, ha az ügy bírósági útra terelõdik, a szakvélemény bizonyítékként felhasználható a tárgyaláson. A fogyasztóvédelmi felügyelõségeknél érdeklõdhet arról, hogy milyen intézmények végzik az ügyben érintett termékre vonatkozó vizsgálatokat.

A fogyasztó igényének teljesítése

Amennyiben elfogadjuk a kifogás jogosságát akkor a szavatossági szabályok szerint, a törvényi sorrendben – és a Polgári Törvénykönyvben meghatározott feltételekkel – az alábbiak teljesítését kérheti tőlünk: 1. elsõsorban kicserélést vagy kijavítást kérhet (termékeink nem javíthatóak); 2. másodsorban megfelelõ árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerzõdéstõl A szerzõdéstõl való elállás azt jelenti, hogy Önnek vissza kell kapnia az áru ellenértékét, és nem azt, hogy levásároltatjuk az összeget. A levásároltatásra Ön nem kötelezhetõ, ilyen igényérvényesítési lehetõséget a jogszabályok nem ismernek. Jogszabály szerint ha a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstõl) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, akkor is kötelesek vagyunk azt kicserélni, ha ez számunkra aránytalan többletköltséggel jár, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerû használatot akadályozza (termékeink jellege miatt ez a rész nem értelmezhető az esetünkben)

Igényérvényesítés további lehetõségei

Amennyiben nem fogadnánk el a minõségi kifogást, vagy elfogadnánk, de semmit sem teszünk, akkor a fogyasztóvédelmi felügyelõségeknél tehet panaszt, illetve megkeresheti a termékhez kapcsolódó szakmai szervet, vagy egy fogyasztói jogokat védõ társadalmi szervezetet, illetve a Békéltetõ testületet. A békéltetõ Testületek kivételével ezek a konkrét ügyben nem hozhatnak határozatot.

Cégünk a 17/ 1999. (II.5.) Korm. rendelet Az elállási jogra vonatkozó szabályai alapján jár el

A fogyasztó elállási joga

Az alább leírt lehetőségét törvényi alapon kötelesek vagyunk részletesen leírni annak ellenére, hogy mi ennél komolyabb garanciát adunk önnek, melynek részleteit alább megtalálja.

Mit tehet, ha meggondolta magát? Meggondolhatja magát és visszaléphet a vásárlástól az interneten rendelt termék átvétele után.

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet (rendelet) alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg Önt az internetes vásárlás esetén, és e jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.

Mi az az elállási jog? Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldése esetén követelheti tőlünk a kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetősége a termék megvizsgálására, kipróbálására, illetve üzembe helyezésére.

A szerződéstől való elállás esetén nem köteles magyarázatot adni az elállás okára. Tehát a szerződésnek megfelelő, hibátlanul és a rendeltetésszerű használatra alkalmas termék esetén is gyakorolhatja az elállási jogát még akkor is, ha a kiszállított termék mégsem olyan, mint amilyennek a honlapon közölt leírás alapján elképzelte, vagy bármilyen okból nem felel meg az elvárásainak. Fontos jogszabályi garancia, hogy az elállási jogának gyakorlását nem köthetjük semmilyen korlátozó feltételhez.

A termékeink megrendelése esetén a termék átvételétől, míg szolgáltatás igénybevétele (például interneten közzétett apróhirdetés, interneten megrendelt kábeltelevízió előfizetés) esetén a szerződéskötés után kezdődik az elállási határidő.

A termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 8 munkanapon (nem naptári nap!) belül élhet elállási jogával. Az általános szabályok szerint a 8 munkanapos határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele. Lássunk egy példát: Ha a terméket a futárcég egy csütörtöki napon szállítja ki részére, a 8 munkanapos elállási határidő a pénteki napon kezdődik. A szombat és vasárnap nem munkanap, ezért az elállási határidő második napja a következő hét hétfője. E hét péntekje még csak az elállási határidő 6. munkanapjának számít, a szombatot és vasárnapot ismételten nem kell figyelembe venni, azaz a nyolc munkanapos határidő csak a következő hét keddjén, 24 órakor jár le.

Természetesen a 8 munkanapos határidő alatt bármikor elállhat a szerződéstől.

A terméknek 8 munkanapon belül nem kell érkeznie hozzánk, hanem elegendő, ha a 8 munkanapos időtartamon belül kifejezi elállási szándékát felénk.

Az elállás jogának gyakorlására nyitva álló határidő meghosszabbodik abban az esetben, ha nem tettünk eleget a törvényben nevesített valamely tájékoztatási kötelezettségének (pl. a termékkel kapcsolatosan, az objektív elállási jog gyakorlása vonatkozásában). Ekkor az áru átvételétől vagy a szerződés megkötésétől 3 hónapon belül elállhat a szerződéstől. Ha a 3 hónapos határidőn belül pótlólagosan sor kerül a tájékoztatásra, akkor a 8 munkanapos – objektív – elállási határidő a tájékoztatás kézhezvételétől számít.

A termék átvételének napját elsősorban a termékhez mellékelt számlán (nyugtán) szereplő teljesítési időpont alapján, vagy a futárszolgálat átvételi igazolása alapján tudja igazolni felénk.

Természetesen a termékeinket kipróbálhatja és eldöntheti, hogy megfelel-e az ön számára, hiszen pontosan ez az elállási jog lényege, hogy a 8 munkanapos határidő alatt megbizonyosodhat arról, hogy a termék alkalmas a rendeltetésszerű használatra és megfelel az egyéni használati céljainak teljesítésére, tehát a csomagolás felbontása és a termék kipróbálása nem vezet az elállási jogának elvesztéséhez. Mint ahogyan utaltunk már rá, amint eldöntötte, hogy nincsen szüksége a termékre, ezt követően már ne használja, óvja meg állagát, hogy minél jobb állapotban tudja azt hozzánk visszajuttatni.

Elállási szándékát szóban (telefonon), postai úton (célszerű tértivevényes levélben) és e-mailben is kifejezésre juttathatja, akkor is, ha a mi az elállási jog gyakorlásának valamelyik formáját a honlapon közzétett általános szerződési feltételekben kizárnánk. Az utólagos bizonyíthatóság érdekében javasolt, hogy elállási nyilatkozatát elsősorban az a webáruház honlapján közzétett e-mail címére küldje el.

Nem követelhetjük öntől, hogy elállása esetén a terméket az eredeti csomagolásban és az eredeti okmányokkal (számlával) együtt küldje vissza.

Ilyen feltételektől nem tehetjük függővé az elállási jogának gyakorlását, de javasoljuk, hogy a termék csomagolását óvatosan bontsuk fel és azt őrizze meg a számlával és egyéb okmányokkal (például a jótállási jeggyel) együtt az elállási határidő lejártáig.

Elállás esetén az interneten megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre, ezért olyan helyzetet kell teremteni, mintha ön meg sem rendelte volna a terméket az online shopban. Ez azt is jelenti, hogy ön köteles a terméket saját költségén visszajuttatni a számunkra, mi pedig kötelesek vagyunk legkésőbb 30 napon belül az ön által kifizetett teljes összeget visszatéríteni.

A hivatkozott rendelet egyértelműen úgy rendelkezik, hogy a fogyasztó elállásával összefüggésben kizárólag a termék eladó részére történő visszaküldésének költségeit köteles viselni, ezért a terméket ne adja fel utánvétellel vagy portóval. Az elállás miatt sem kötbérfizetési kötelezettséget, sem bármilyen pénzbeli büntetést nem róhatunk ki önre. A termék esetleges rendeltetésszerű használatáért használati díjat és az emiatt fellépő esetleges értékcsökkenés (karcolások) megtérítését sem kérhetjük öntől, de amennyiben a terméket nem rendeltetésszerűen használta, akkor kártérítést követelhetünk a termék esetleges meghibásodása, károsodása és értékcsökkenése miatt.

Ha ön a termékért előre fizetett és mi a rendelését azért nem teljesítjük, mert nem áll rendelkezésünkre a megrendelt termék, arról kötelesek vagyunk értesíteni, és a kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni.

Ha szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesítünk, akkor az elállási jog gyakorlása az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek minket terhelnek. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről kötelesek vagyunk tájékoztatni.

Néhány esetben Önt nem illeti meg az elállás joga:

1. ha mi az Ön beleegyezésével a 8 munkanapos határidõ letelte elõtt megkezdtük a szolgáltatás nyújtását; 2. fogyasztó személyéhez kötött, illetve a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére elõállított vagy gyorsan romló, illetve természeténél fogva vissza nem szolgáltatható áru esetében; 3. hírlap, folyóirat, idõszaki lap terjesztésére vonatkozó és szerencsejáték-szerzõdés esetén. Az elektronikus úton kötött szerzõdésekre vonatkozó fenti követelmények általunk történő megszegése esetén külön igényérvényesítési lehetõségeket nem hoz létre a törvény. Ön a fogyasztóvédelem általános védelmi mechanizmusaihoz fordulhat: Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség, Békéltetõ Testületek, bíróság.

A rendelet szabályaitól csak a fogyasztóra nézve előnyösebb, kedvezőbb módon lehet eltérni, például 8 munkanapnál hosszabb elállási határidő biztosításával. Emellett az eladó biztosíthatja az elállási jogot olyan termékekre is, amelyek esetén egyébként a rendelet kizárja a fogyasztó szerződéstől való visszalépését.

Akit részletesen is érdekelnek a fenti jogszabályok:

A mi ismereteink szerint valószínűleg nem teljeskörűen a fentieken kívül a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség hatósági tevékenysége során alkalmazott fontosabb jogszabályok :

– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény -A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény -A kereskedelemről szóló 2005 évi CLXIV törvény -A termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény -A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény -Az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli kereskedés folytatásának egyes feltételeiről szóló 370/2004. (XII.26.) Korm. Rendelete -A fogyasztóval kötött szerződésekben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 18/1999.(II.5.) Kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet -Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997.(I.22.) Kormányrendelet -Az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló 15/1989.(IX.7.) KeM rendelet -A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet

Árfeltüntetéssel kapcsolatos jogszabályok:

-A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (8-11. és 14.§) -A fogyasztói forgalomba kerülő áruk és szolgáltatások árának feltüntetéséről szóló 7/2001 (III.29.) GM rendelet

Jótállással, szavatossággal (minőségi kifogások intézése) kapcsolatos jogszabályok:

-Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. törvény (248.§, 305-311/A.§) -Fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet

Reklámmal kapcsolatos jogszabályok:

-A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény -A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény -A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdek_ közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI törvény (nyelvvédelmi törvény) -A fogyasztói forgalomba kerülü áruk, szolgáltatások árának feltüntetéséről szóló 7/2001. (III.29.) GM rendelet

Élelmiszeripari termékek forgalmazására vonatkozó jogszabályok:

-Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII törvény -Az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 90/2003. (VII.30.)FVM-ESzCsM együttes rendelet -Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004.(II.26.)FVM-ESZCsM-GKM együttes rendelet

Az alábbiaknál bővebb tájékoztatás található a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség tevékenységéről, eljárásairól a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (1088 Budapest József Körút 6. , Tel.: 06-1- 459-4800) honlapján: www.fvf.hu

A jogszabályok fenti erdején és útvesztőin túl remélhetőleg a Fogyasztóvédelmi szervezetek és legfőképpen az Ön megelégedettségére mi ajánlunk egy egyszerűbb és gyorsabb megoldást mind a szavatosság, mind az elállási jogon túl a termékekkel kapcsolatos problémák gyors megoldására:

Bármely termékünkkel akár minőségi problémából adódóan, akár bármilyen más okból nincs megelégedve, azt a vásárlástól számított 1 éven belül indoklás nélkül küldje vissza nekünk és mi visszafizetjük a teljes vételárat. 

Ilyen egyszerű ez nálunk.

Ez vonatkozik a bontott csomagolású termékekre is.  Ilyen esetben ön postai csomagként feladja címünkre a visszaküldeni szánt terméket a vásárlási számla másolatával, vagy behozza személyesen: Vitaking Kft. 8200 Veszprém, Lőszergyári ut 5. Kérjük a csomagot ne értéknyilvánítással adja fel, NE küldje vissza portós vagy utánvéttel terhelt csomagban, mert ezeket NEM áll módunkban átvenni. A termék megérkezésekor munkatársunk ellenőrzi, és piros postai utalványon vagy banki átutalással visszaküldi Önnek a termék értékét. Szavatossági reklamáció esetén a postaköltséget is visszafizetjük, amennyiben csak meggondolta magát, a postaköltséget nem térítjük meg.

A 365 napos 100%-os pénz visszatérítési garancia étrend-kiegészítő termékeinkre vonatkozik, a “Műszerek” kategóriában található termékekre (pl. víztisztító berendezések, vérnyomásmérő, vércukormérő készülék, stb.) a törvény által előírt 8 napos pénz-visszafizetési garancia érvényes.

Ha problémája merülne fel a vásárolt készülékkel, kérjük, forduljon az illetékes garancia szervízhez.